Head2Head Sports

MenuSkip to content

Football

College Salary Cap

Kickers

ID Player Salary Pos Team Last Total
701 Ruggles, NoahBye $6.7 K 114
702 Reichard, WillBye $7.4 K 130
703 Moody, Jake $7.3 K 5 142
704 Podlesny, Jack $7.2 K 6 133
705 Brown, TannerBye $7.0 K 107
706 Grupe, BlakeBye $6.0 K 82
707 Stadthaus, Alec $7.0 K 6
708 Ryland, ChadBye $7.0 K 95
709 Janikowski, DeanBye $6.2 K 76
710 Potter, B.T. $6.9 K 10 109
711 Schmit, ZachBye $6.9 K 91
712 Obarski, Daniel $6.8 K 10
713 Fineran, Mitchell $6.8 K 16 94
714 McGrath, ChaseBye $6.8 K 114
715 Costa, CadenByeInjured $6.7 K
716 Mevis, HarrisonBye $6.7 K 106
717 Stone, WillBye $6.7 K 5
718 Redding, Jadon $6.0 K 11 47
719 Borregales, AndresBye $6.7 K 83
720 Dunn, ChristopherBye $6.6 K 108
721 Kell, Griffin $6.6 K 8 106
722 Barr-Mira, NicholasBye $6.6 K 101
723 Little, CamBye $6.6 K 86
724 Oldroyd, JacobBye $6.6 K 66
725 Davis, CadenBye $6.5 K 9
726 Dennis, MatthewBye $6.5 K 90
727 Turner, JamesBye $6.5 K 92
728 Bettridge, WillBye $6.5 K 33
729 Carlson, AndersBye $6.4 K 58
730 Daffer, OwenBye $6.4 K 35
731 Long, ZackBye $6.4 K 95
732 Sauls, BenBye $6.4 K 93
733 Wolff, TreyBye $6.4 K 98
734 Lewis, CamdenBye $6.4 K 102
735 Szmyt, AndreBye $6.4 K 98
736 Ruffolo, MattBye $6.3 K 76
737 Hankins, IsaiahBye $6.3 K 8
738 Bleekrode, TimmyBye $6.3 K 57
739 Trickett, MatthewBye $6.3 K 90
740 Ramsey, KyleBye $6.3 K 48